Kuva: Visit Karelia / Harri Tarvainen

Koko Saimaa Saunoo!

Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden kunniaksi otetaan kesä vastaan yhdessä saunoen. Haluamme haastaa koko Saimaata Saunomaan 7.–9.6.
 

MITEN MUKAAN KOKO SAIMAA SAUNOO -TEMPAUKSEEN?

Yhteiseen tempaukseen liittyen etsimme Saimaan seudulla toteutettavia, saunakulttuuriin liittyviä elämyksellisiä sisältökokeiluja

Minkälaisia ovat Saimaan seudun saunaelämykset? Etsimme ehdotuksia, joissa:

  • tuodaan esiin saunaperinteitä hoitojen, loitsujen ja laulujen muodossa
  • tuodaan esiin aistien merkitystä osana saunakokemusta (löylytuoksujen, saunajuomien ja ruoan kautta)
  • tuodaan taidetta saunan lauteille.

Sisältöpilotoinnit valitaan hakemusten perusteella ja toteutetaan ostopalveluna. Haku on suunnattu paikallisille toimijoille (Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo).
 

HAKUAIKA: 18.3.–1.5.2024 (valinnat tehdään viikolla 19)

Valinnoissa arvioidaan sisällön soveltuvuutta, kiinnostavuutta, toteutuksen edellytyksiä, olemassa olevia referenssejä sekä toteuttajan ammattimaisuutta. Valinnan ehtona on sen maksuttomuus kävijälle/kokijalle ja terveysturvallisuuden huomioiminen. Saimaa European Region of Gastronomy Management Project vastaa hakemuksien käsittelystä ja valinnoista.

Valittujen sisältöjen käytännön toteutukset suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä. Toteuttajien vastuulla on valmistella tarvittavat materiaalit viestintää ja markkinointia varten. Haku etsii toteutettavia ostopalveluita, kyseessä ei ole työsuhteinen toimeksianto. Valittu toteuttaja laskuttaa sovitun summan sisältöjen toteutuksesta ja kyseinen summa sisältää kaikki toteutuksen kulut.
 

HAKUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET:

Hankeasiantuntija Anu-Anette Varho, p. +358 40 673 7507

Hakulomake

Katuosoite, postinumero ja –toimipaikka.
Kerro kattavasti omasta osaamisestasi ja kuvaile aiempia toteuttamiasi sisältöjä (tarvittaessa oltava todennettavissa). Arvioimme tämän avulla osaamistasi. Liitäthän hakemukseesi myös osaamistasi esiin tuovat linkit esim. videoihin, verkkosivuille (alempana hakemuksessa).
Markkinointia varten.
Hintaluokat: 500 € ja 1000 €. Summa sisältää kaikki toteutuksen kulut.
Valitse pudotusvalikosta.
Kirjoita suunnitelma toteutettavasta sisällöstä, eli keskeiset toimenpiteet, tavoitteet, kohderyhmät, yhteistyökumppanit, tulokset ja vaikutukset. Toteutuksen tulee vastata hakemuksessa esitettyä suunnitelmaa.
Kuvaa, miten sisältö tuo esiin alueen kulttuuria ja perinteitä tai paikallisia raaka-aineita ja osaamista? Luoko uusia yhteistyömalleja? Onko sillä muita tavoitteita? Mikä on uutta tai erilaista?
Nimeä tahot, joihin toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat. Kohderyhmä voi koostua luonnollisista henkilöistä ja/tai organisaatioista. Nimeä myös mahdolliset tahot, jotka hyötyvät toteutuksesta välillisesti tai joiden toimintaan toteutus vaikuttaa. Arvioi osallistuvien henkilöiden lukumäärä.
Kuvaa toimenpiteet mahdollisimman konkreettisesti: kuka tekee, missä, kenen kanssa ja milloin. Mainitse myös yhteistyötahot ja yhteistyön muodot. Arvioi osallistujamäärä. Miten terveysturvallisuus otetaan huomioon?
Arvioinnin tueksi tarvitsemme linkit kotisivuille, some-kanaviin ja mahdollisiisn videotaltiointeihin. Erityisesti esitysten arvioinnissa videot ovat tärkeitä.