Kuva: Harri Tarvainen / Visit Karelia

Taste Saimaa -juhlavuoden avajaisviikonlopun sisältöhaku

Nyt haemme esittävän taiteen sisältöpilotointeja Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden avajaisviikonloppuun, jätä ehdotuksesi 15.12.2023 mennessä!

Millaista ohjelmaa tarjoaisit järven jäälle tai talviseen maisemaan? Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden avajaisviikonloppuun haetaan Taste Saimaa -sisältöpilotoinniksi esittävän taiteen toimijoiden tuottamia sisältöjä, jotka valitaan hakemusten perusteella ja toteutetaan ostopalveluna. Haku on suunnattu paikallisille toimijoille (Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo). Kyseessä voi olla esimerkiksi jäällä toteutettava tanssi-, tai teatteriesitys tai muu esittävän taiteen teos.

Avajaisviikonloppuna järjestetään myös Koko Saimaa pilkkii -tempaus, joka haastaa kaikkia talvikalastuksen pariin nauttimaan talvisesta järvimaisemasta.

Sisältöpilotoinnin avulla pyritään muodostamaan uusia yhteistyökumppanuuksia sekä testaamaan ja luomaan uusia ruokamatkailua ja kulttuurisisältöjä yhdistäviä elämyksiä Saimaan seudulle.

TEEMA: Saimaan jäällä

TOTEUTUSAIKA: 2. – 4.2.2024 avajaisviikonlopun ohjelmasisällöksi

 

Etsimme kolmea sisältöpilotointia Etelä-Karjalan, Pojhjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueella toteutettavaksi (yksi/maakunta). Yhden sisältöpilotoinnin kokonaiskustannus on 2000 euroa.​ Hyödynnämme Kulttuuritupsahdusten hankintamallia (käänteinen kilpailutus), joita on ollut käytössä Kulttuurin unelmavuositoiminnassa Mikkelissä ja Joensuussa. Voit tarjota myös samaa esitystä toteutettavaksi kiertueena kolmeen maakuntaan avajaisviikonlopun aikana, jolloin kokonaissumma toteutukselle on yhteensä 6000 euroa.

Valinnoissa arvioidaan sisällön soveltuvuutta, kiinnostavuutta, toteutuksen edellytyksiä, olemassa olevia referenssejä sekä toteuttajan ammattimaisuutta. Valinnan ehtona on sen maksuttomuus kävijälle/kokijalle ja terveysturvallisuuden huomioiminen. Saimaa European Region of Gastronomy Management Project vastaa hakemuksien käsittelystä ja valinnoista.

Valittujen sisältöjen käytännön toteutukset suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä. Toteuttajien vastuulla on valmistella tarvittavat materiaalit viestintää ja markkinointia varten. Taste Saimaa -pilotointien haku etsii toteutettavia ostopalveluita, kyseessä ei ole työsuhteinen toimeksianto. Valittu toteuttaja laskuttaa 2000 euroa + alv sisältöjen toteutuksesta ja kyseinen summa sisältää kaikki toteutuksen kulut, esimerkiksi majoitus- ja matkakulut, raaka-aineet, tarvittavat vakuutukset ja luvat sekä tarvittavan kaluston ja toteuttajat.

 

HAKUAIKA: 28.11. – 15.12.2023

Valinta tehdään 18.12.2023.


 

HAKUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET:

Hankeasiantuntija Anu-Anette Varho, p. +358 40 673 7507

Hakulomake

Katuosoite, postinumero ja –toimipaikka.
Kerro kattavasti omasta osaamisestasi ja kuvaile aiempia toteuttamiasi sisältöjä (tarvittaessa oltava todennettavissa). Arvioimme tämän avulla osaamistasi. Liitäthän hakemukseesi myös osaamistasi esiin tuovat linkit esim. videoihin, verkkosivuille (alempana hakemuksessa).
Markkinointia varten.
Valitse pudotusvalikosta.
Kirjoita tiivistelmä sisällöstä, eli keskeiset toimenpiteet, tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja vaikutukset.
Kuvaa, miten sisältö tuo esiin alueen kulttuuria ja perinteitä tai paikallisia raaka-aineita ja osaamista? Luoko uusia yhteistyömalleja? Onko sillä muita tavoitteita? Mikä on uutta tai erilaista?
Nimeä tahot, joihin toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat. Kohderyhmä voi koostua luonnollisista henkilöistä ja/tai organisaatioista. Nimeä myös mahdolliset tahot, jotka hyötyvät toteutuksesta välillisesti tai joiden toimintaan toteutus vaikuttaa. Arvioi osallistuvien henkilöiden lukumäärä.
Kuvaa toimenpiteet mahdollisimman konkreettisesti: kuka tekee, missä, kenen kanssa ja milloin. Mainitse myös yhteistyötahot ja yhteistyön muodot. Arvioi osallistujamäärä. Miten terveysturvallisuus otetaan huomioon?
Arvioinnin tueksi tarvitsemme linkit kotisivuille, some-kanaviin ja mahdollisiisn videotaltiointeihin. Erityisesti esitysten arvioinnissa videot ovat tärkeitä.