Taste Saimaa -tapahtumahaku, Etelä-Karjala

TASTE SAIMAA PARTNER -TAPAHTUMIEN YLEISET KRITEERIT:

  1. Tapahtuma tuotetaan ja toteutetaan Etelä-Savon, Etelä-Karjalan tai Pohjois-Karjalan alueella.
  2. Paikalliset palveluntarjoajat ja yrittäjät ruoka-, kulttuuri- ja matkailualoilta ovat esillä tapahtuman ohjelmassa ja tarjonnassa.
  3. Tapahtumasta tulee osa Taste Saimaan tarinaa, jossa tuodaan ylpeästi esiin ainutlaatuista kulttuuriamme, vieraanvaraisuuttamme, puhdasta ruokaamme sekä luontoamme.
  4. Tapahtuman järjestäjä tunnistaa yhteistyön voiman tuomalla esiin alueen muutkin toimijat ja suosittelemalla myös muita tapahtumia ja toimijoita vierailijoille.
  5. Tapahtumia kannustetaan huomioimaan toiminnassaan myös lapset ja nuoret.
  6. Tapahtuman toteutuksessa pyritään huomioimaan vastuullisuus ja ympäristön kannalta kestävät valinnat.

Hakulomake

Katuosoite, postinumero ja –toimipaikka.
Kerro omasta osaamisestasi ja kuvaile aiempia toteuttamiasi sisältöjä.
Kuvaa, miten Taste Saimaa Partner -tapahtuma tuo esiin alueen kulttuuria ja perinteitä tai paikallisia raaka-aineita ja osaamista? Luoko uusia yhteistyömalleja? Mikä on uutta tai erilaista?
Nimeä tahot, joihin toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat. Kohderyhmä voi koostua luonnollisista henkilöistä ja/tai organisaatioista. Nimeä myös mahdolliset tahot, jotka hyötyvät toteutuksesta välillisesti tai joiden toimintaan toteutus vaikuttaa. Arvioi osallistuvien henkilöiden lukumäärä.