Taste Saimaa -sisältöpilotointien avoin haku

Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden kunniaksi haluamme mahdollistaa alueemme tapahtumiin sisältöpilotointeja, joissa ruokakulttuuri ja taide kohtaavat.

Saimaan seutu on pullollaan hienoja tapahtumia kyläyhdistysten rantakalailloista kansainvälisiä vierailijoita houkutteleviin festivaaleihin. Vuosi 2024 on ruoka- ja kulttuurimatkailun juhlavuosi, joka kokoaa alueemme monipuolista tapahtumatarjontaa yhteisen Taste Saimaa -brändin alle. Osana juhlavuoden kokonaisuutta haluamme tarjota alueen tapahtumille mahdollisuuden toteuttaa sisältöjä, joiden avulla pyritään muodostamaan uusia yhteistyökumppanuuksia sekä testaamaan ja luomaan uusia ruokamatkailua ja kulttuurisisältöjä yhdistäviä palvelutuotteita Saimaan seudulle.  

Alueen tapahtumien osana toteutettavat sisältöpilotoinnit valitaan hakemusten perusteella ja toteutetaan ostopalveluna. Haku on suunnattu paikallisille toimijoille (Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo). Kyseessä voi olla esimerkiksi paikallisen ruoan tuomista osaksi kulttuuritapahtumaa, taiteellisen sisällön tuottaminen ruokatapahtumaan tai ruokaa ja taidetta yhdistävän elämyksen tuottaminen.
 

HAKUAIKA: 18.3.–1.5.2024 (ensimmäisen haun valinnat tehdään viikolla 19, seuraava haku avataan elokuussa)


Valinnoissa arvioidaan sisällön soveltuvuutta, kiinnostavuutta, toteutuksen edellytyksiä, olemassa olevia referenssejä sekä toteuttajan ammattimaisuutta. Valinnan ehtona on, ettei Taste Saimaa -sisältöpilotoinnista peritä erillistä maksua kokijoilta/kävijöiltä ja toteutuksessa huomioidaan terveysturvallisuus. Saimaa European Region of Gastronomy Management Project vastaa hakemuksien käsittelystä ja valinnoista.

Valittujen sisältöjen käytännön toteutukset suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä. Toteuttajien vastuulla on valmistella tarvittavat materiaalit viestintää ja markkinointia varten. Haku etsii toteutettavia ostopalveluita, kyseessä ei ole työsuhteinen toimeksianto. Valittu toteuttaja laskuttaa sovitun summan sisältöjen toteutuksesta ja kyseinen summa sisältää kaikki toteutuksen kulut.
 

HAKUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET:

Hankeasiantuntija Anu-Anette Varho, p. +358 40 673 7507

 

Video: Taste Saimaa -tapahtumayhteistyön sisältöpilotoinnit 2023 yhteistyössä Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalin ja Uus Festivaalin kanssa.

Hakulomake

Katuosoite, postinumero ja –toimipaikka.
Kerro kattavasti omasta osaamisestasi ja kuvaile aiempia toteuttamiasi sisältöjä (tarvittaessa oltava todennettavissa). Arvioimme tämän avulla osaamistasi. Liitäthän hakemukseesi myös osaamistasi esiin tuovat linkit esim. videoihin, verkkosivuille (alempana hakemuksessa).
Markkinointia varten.
Hintaluokat: 500 €, 1000 € ja 1500 €. Summa sisältää kaikki toteutuksen kulut.
Valitse pudotusvalikosta.
Kirjoita suunnitelma toteutettavasta sisällöstä, eli keskeiset toimenpiteet, tavoitteet, kohderyhmät, yhteistyökumppanit, tulokset ja vaikutukset. Toteutuksen tulee vastata hakemuksessa esitettyä suunnitelmaa.
Kuvaa, miten sisältö tuo esiin alueen kulttuuria ja perinteitä tai paikallisia raaka-aineita ja osaamista? Luoko uusia yhteistyömalleja? Onko sillä muita tavoitteita? Mikä on uutta tai erilaista?
Nimeä tahot, joihin toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat. Kohderyhmä voi koostua luonnollisista henkilöistä ja/tai organisaatioista. Nimeä myös mahdolliset tahot, jotka hyötyvät toteutuksesta välillisesti tai joiden toimintaan toteutus vaikuttaa. Arvioi osallistuvien henkilöiden lukumäärä.
Kuvaa toimenpiteet mahdollisimman konkreettisesti: kuka tekee, missä, kenen kanssa ja milloin. Mainitse myös yhteistyötahot ja yhteistyön muodot. Arvioi osallistujamäärä. Miten terveysturvallisuus otetaan huomioon?
Arvioinnin tueksi tarvitsemme linkit kotisivuille, some-kanaviin ja mahdollisiisn videotaltiointeihin. Erityisesti esitysten arvioinnissa videot ovat tärkeitä.