Maakunnalliset Saimaan gastronomiaa, kulttuuria ja matkailua tukevat hankkeet

Seuraavat hankkeet tukevat Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden tavoitteita itäisen Suomen elinvoimaisuuden, kulttuurin, gastronomian ja matkailun kehittämiseksi. 

Kontiolahden matkailuekosysteemin kansainvälistymishanke

Kontiolahden matkailuekosysteemin kansainvälistymishanke on toiminnassa 1.9.2023 - 31.12.2025. Hanke mahdollistaa merkittävän kansainvälisen kasvun sekä alueen matkailuyritysten kansainvälisen osaamisen lisääntymisen hankkeen toiminnan vaikutuksesta. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on panostaa merkittävästi resursseja hakijalle ja Kontiolahden kunnalle kokonaan uudelle toimintamallille: kansainvälisen matkailuekosysteemin kehittämiselle.

Lue lisää

BASCIL Kestäviä ruokamatkailun palveluratkaisuja lähiruoantuottajille

Lähiruoantuottajat tarvitsevat innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja ruokamatkailun palvelusuunnitteluun, joka vastaa kuluttajien erityistarpeisiin ja odotuksiin pandemian jälkeisellä aikakaudella.

Lue lisää

D.O.Saimaa ja Saimaa Academy of Gastronomy – Network development and learning

Nostaa kestävästi ruokamatkailua Saimaan alueen matkailun tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi. Tavoite saavutetaan D.O.Saimaan verkostoa kehittämällä ja matkailuun kytkemisen sekä SAG:n verkostomaisen oppimisen kautta tulevan osaamisen nousun ja tutkimuksen avulla. Koko ruokamatkailusektorin kasvu ja vetovoimaisuus vahvistaa Etelä-Savon elinvoimaisuutta ja edistää työllisyyttä.

Lue lisää

Elintarvike- ja luonnontuotealan tuotteita vientimarkkinoille - KareliaBite

Elintarvike- ja luonnontuotealan KareliaBite -vientimarkkinaprojektin päätarkoituksena on Pohjois-Karjalan elintarvike- ja luonnontuotealan yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen.

Lue lisää

Erityiseksi todettu

Hankkeen tavoitteena on lisätä ravintoloiden, vähittäiskaupan, ammattikeittiöiden ja matkailuyritysten tietoisuutta EU:n nimisuojajärjestelmästä. Lisäksi tavoitteena on aktivoida uusia hakijaryhmittymiä ja saada siten uusia nimisuojatuotteita Suomeen. Hankkeessa järjestetään tiedottamista, neuvontaa sekä käytännön ohjausta nimisuojauksen hyödyntämiseen ja uusien hakemusten tekemiseen.

Lue lisää

Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri

Matkailu- ja tapahtuma-ala on itäiselle Suomelle ja varsinkin Etelä-Karjalan seudulle tärkeä talouden ja kasvun veturi, joka tuo elinvoimaa ja hyvinvointia asukkailleen, varsinkin kun viime vuosien yhteiskunnalliset tapahtumat ja muutokset toimintakentässä ovat rajoittaneet perinteisten asiakkaiden määrää. Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemuksen ja sitä seuranneen European Region of Gastronomy – hankkeiden myötä, luovien alojen ja matkailun sekä muiden toimialojen ristiinpölytyksen merkitys on kasvanut. Vastaavasti on huomattu, kuinka paljon toimialoja ylittävän yhteistyön myötä voidaan lisätä kilpailukykyä ja tukea sekä Saimaa-ilmiön että ERG:n myötä syntyneitä unelmavuosia ja tavoitteita.Kasvun vahvistaminen edellyttääkin uusia avauksia ja kansainvälistymistä, joten kokous- ja tapahtumamatkailun vahvistaminen on yksi luonnollisia tavoitteita Etelä-Karjalan alueelle.

Lue lisää

Food Souvenir from Saimaa -matkalla kansainvälistymiseen

Food Souvenir from Saimaa – matkalla kansainvälistymiseen -hankkeessa kehitetään Saimaan alueen ruokalahjatuotteita ja ruokaan liittyviä käsityö- ja designtuotteita matkamuistoiksi yhdessä alueen yrittäjien kanssa.

Lue lisää

GEOfood -Saimaa Geoparkin ruokamatkailun kehittäminen

GEOfood -Saimaa Geoparkin ruokamatkailun kehittäminen -hankkeessa rakennetaan alueellista lähiruokabrändiä, lisätään yritysten valmiuksia palvella kansainvälisiä ja kotimaisia matkailijoita ja tehdään näkyväksi vastuullisuuden näkökulma ruokamatkailussa. Hankkeen tuloksena Saimaa Geoparkin alueelle syntyy GEOfood-brändi. Alueen geologinen perintö liitetään lähiruuan tarinaan ja tämä tuotteistetaan. Alueen ruokamatkailupalvelujen näkyvyys lisääntyy ja yritykset saavat uusia toimintamalleja sekä työkaluja toimintansa kehittämiseen. Ruokaketjun eri osa-alueiden toimijoiden ja matkailuyritysten välinen yhteistyö kehittyy.

Lue lisää

KISMET - Sustainable food environments

Hankkeessa kehitetään kestävämpiä ruokajärjestelmiä yhdessä 13 kansainvälisen partnerin kanssa. Hankkeen tuloksena kehittyy Kestävien Ruokajärjestelmien Kehittämisohjelma (Enabling Programme for Sustainable Food Environments), mikä sisältää joukon konkreettisia työkaluja kestävyyden edistämiseksi hallinnon, kysynnän ja tuotannon näkökulmista.

Lue lisää

Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla

Muutosmatkailun keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa muutosta aiheuttava tai jopa elämää muuttava kokemus tai elämys, jolla on pysyvä vaikutus henkilön ajatteluun, elämäntapaan ja jopa elämänlaatuun. Käytännössä kokemus tai elämys voi opettaa matkailijaa.

Lue lisää

Lappeenrannan kulttuurin unelmavuosi 2024

Lappeenrannan kulttuurin unelmavuosi on kulttuurin monimuotoisuutta juhliva yhdessä tekemisen vuosi. Se nostaa esille paikallisia taiteentekijöitä ja kulttuuritoimijoita ja kannustaa kaupunkilaisia kulttuurin pariin. Teemavuosi vahvistaa kulttuuria elinkeinona ja luo pohjaa tapahtuma-alan kasvulle. Kulttuuri lisää hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Lue lisää

Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun

Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun -hankkeen tavoitteena on vahvistaa luontoon ja kulttuuriin liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lue lisää

SMEOrigin Interreg Europe

Hanke siirtää osaamista ja hyviä käytänteitä EU:n alueiden välillä liittyen elintarvikkeiden alkuperämerkintöjen hyödyntämiseen. Merkintöjen paremmalla hyödyntämisellä pyritään parantamaan alueellisten kehittämisstrategioiden vaikuttavuutta ja elintarvikesektorin painoarvoa aluekehittämisessä.

Lue lisää

Saimaa lautasella

Saimaa lautasella -hanke tukee Savonlinnan seudun elinkeinoelämän monipuolistamista hyödyntämällä alueen ruokaan ja ruokamatkailuun liittyvää potentiaalia. Tavoitteena on korostaa alueen erityispiirteitä, kuten wildfood, Puruveden muikku sekä lähituottajien puhtaat ja terveelliset raaka-aineet. Hankkeessa pyritään luomaan uudenlaista, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää liiketoimintaa alueelle

Lue lisää

Seikkaillen Saimaalle - matkailun kehittämis- ja investointihanke

Hankkeessa kehitetään Juvan matkailuliiketoiminnan toimintaympäristöä ja siihen liittyviä infrastruktuuripalveluita. Kehittäminen tapahtuu luonto- ja aktiviteettimatkailun, esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Hankearkisto

Jo päättyneet Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuotta tukeneet hankkeet löydät täältä.

Tilaa uutiskirje

Haluatko pysyä kartalla juhlavuoden rakentamisessa? Tilaa uutiskirjeemme!