Maakunnalliset Saimaan gastronomiaa, kulttuuria ja matkailua tukevat hankkeet

Seuraavat hankkeet tukevat Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden tavoitteita itäisen Suomen elinvoimaisuuden, kulttuurin, gastronomian ja matkailun kehittämiseksi. 

Kontiolahden matkailuekosysteemin kansainvälistymishanke

Kontiolahden matkailuekosysteemin kansainvälistymishanke on toiminnassa 1.9.2023 - 31.12.2025. Hanke mahdollistaa merkittävän kansainvälisen kasvun sekä alueen matkailuyritysten kansainvälisen osaamisen lisääntymisen hankkeen toiminnan vaikutuksesta. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on panostaa merkittävästi resursseja hakijalle ja Kontiolahden kunnalle kokonaan uudelle toimintamallille: kansainvälisen matkailuekosysteemin kehittämiselle.

Lue lisää

BASCIL Kestäviä ruokamatkailun palveluratkaisuja lähiruoantuottajille

Lähiruoantuottajat tarvitsevat innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja ruokamatkailun palvelusuunnitteluun, joka vastaa kuluttajien erityistarpeisiin ja odotuksiin pandemian jälkeisellä aikakaudella.

Lue lisää

Erityiseksi todettu

Hankkeen tavoitteena on lisätä ravintoloiden, vähittäiskaupan, ammattikeittiöiden ja matkailuyritysten tietoisuutta EU:n nimisuojajärjestelmästä. Lisäksi tavoitteena on aktivoida uusia hakijaryhmittymiä ja saada siten uusia nimisuojatuotteita Suomeen. Hankkeessa järjestetään tiedottamista, neuvontaa sekä käytännön ohjausta nimisuojauksen hyödyntämiseen ja uusien hakemusten tekemiseen.

Lue lisää

KISMET - Sustainable food environments

Hankkeessa kehitetään kestävämpiä ruokajärjestelmiä yhdessä 13 kansainvälisen partnerin kanssa. Hankkeen tuloksena kehittyy Kestävien Ruokajärjestelmien Kehittämisohjelma (Enabling Programme for Sustainable Food Environments), mikä sisältää joukon konkreettisia työkaluja kestävyyden edistämiseksi hallinnon, kysynnän ja tuotannon näkökulmista.

Lue lisää

Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla

Muutosmatkailun keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa muutosta aiheuttava tai jopa elämää muuttava kokemus tai elämys, jolla on pysyvä vaikutus henkilön ajatteluun, elämäntapaan ja jopa elämänlaatuun. Käytännössä kokemus tai elämys voi opettaa matkailijaa.

Lue lisää

Lappeenrannan kulttuurin unelmavuosi 2024

Lappeenrannan kulttuurin unelmavuosi on kulttuurin monimuotoisuutta juhliva yhdessä tekemisen vuosi. Se nostaa esille paikallisia taiteentekijöitä ja kulttuuritoimijoita ja kannustaa kaupunkilaisia kulttuurin pariin. Teemavuosi vahvistaa kulttuuria elinkeinona ja luo pohjaa tapahtuma-alan kasvulle. Kulttuuri lisää hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Lue lisää

SMEOrigin Interreg Europe

Hanke siirtää osaamista ja hyviä käytänteitä EU:n alueiden välillä liittyen elintarvikkeiden alkuperämerkintöjen hyödyntämiseen. Merkintöjen paremmalla hyödyntämisellä pyritään parantamaan alueellisten kehittämisstrategioiden vaikuttavuutta ja elintarvikesektorin painoarvoa aluekehittämisessä.

Lue lisää

Saimaa lautasella

Saimaa lautasella -hanke tukee Savonlinnan seudun elinkeinoelämän monipuolistamista hyödyntämällä alueen ruokaan ja ruokamatkailuun liittyvää potentiaalia. Tavoitteena on korostaa alueen erityispiirteitä, kuten wildfood, Puruveden muikku sekä lähituottajien puhtaat ja terveelliset raaka-aineet. Hankkeessa pyritään luomaan uudenlaista, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää liiketoimintaa alueelle

Lue lisää

Visit Saimaa 2.5

Visit Saimaa 2.5 -hankkeen tavoite on nostaa Saimaa merkittäväksi kansainväliseksi matkailudestinaatioksi Helsingin ja Lapin rinnalle.

Lue lisää

Hankearkisto

Jo päättyneet Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuotta tukeneet hankkeet löydät täältä.

Tilaa uutiskirje

Haluatko pysyä kartalla Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden rakentamisessa? Tilaa uutiskirjeemme!