Saavutettavuusseloste

Taste Saimaa pyrkii takaamaan verkkosivustonsa mahdollisimman hyvän saavutettavuuden. Tämä saavutettavuusseloste koskee tastesaimaa.fi -sivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

Etelä-Savon maakuntaliiton verkkosivuja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kaikilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita.

Etelä-Savon maakuntaliiton verkkosivuilla on pyritty ottamaan huomioon erilaiset erityisen tuen tarpeet: Verkkosivut ovat yhdenmukaiset näkörajoitteisille suunnattujen ruudunlukusovellusten kanssa. Sisältö on pyritty tuottamaan selkeällä yleiskielellä. Verkkosivuston teksti on käyttäjän suurennettavissa ja muun muassa linkit on pyritty toteuttamaan yhdenmukaisella värillä ja tyylillä jokaisella sivulla.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Taste Saimaa sivusto on julkaistu 5/2022. Tämä seloste on laadittu 5/2022. Seloste perustuu käyttäjätestaukseen ja itsearvioon sekä testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.

Tavoitteenamme on taata teknisesti saavutettavat, sisällöllisesti ymmärrettävät ja käyttöliittymältään selkeät ja helppokäyttöiset verkkosivut kaikenlaisille käyttäjille.

Ei-saavutettava sisältö

Taste Saimaa verkkosivusto saattaa sisältää kuvatiedostoja ja liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia verkkosivujen saavutettavuutta koskien osoitteessa tiedotus@esavo.fi

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksen saamisessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

Lisätietoja saavutettavuudesta Aluehallintoviraston verkkosivuilta.