Taste Saimaa -reittipilotoinnit

Nyt haemme reittipilotointeja Saimaan seudulle "Aistien syksy Saimaalla" -teemalla, jätä ehdotuksesi 6.10.2023 mennessä!

HUOM! Lomakkeessa on ilmennyt ongelmia. Mikäli et saa lomaketta lähetettyä, voit toimittaa hakemuksen myös sähköpostilla (samat tiedot kuin lomakkeella tarvitaan): anu-anette.varho@esavo.fi

Taste Saimaa -reittipilotointeja toteutetaan lokakuun aikana yksi kussakin mukana olevassa maakunnassa (Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala). ​

Taste Saimaa -reittipilotoinnit ovat luovan alan toimijoiden ja/tai matkailu- ja ravitsemusalan yritysten palvelukokonaisuuksia, jotka valitaan hakemusten perusteella ja toteutetaan ostopalveluna. Pilotointien avulla pyritään muodostamaan uusia yhteistyökumppanuuksia sekä testaamaan ja luomaan uusia ruokamatkailua ja kulttuurisisältöjä yhdistäviä palvelutuotteita Saimaan seudulle.

Hakijoina voivat olla edellä mainittujen alojen ammattilaiset: yksittäinen itsensä työllistävä taiteilija, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset. Toteutustapoja ei rajata, niitä voivat olla esimerkiksi esiintymiset, osallistavat työpajat, elämyspalvelut, tila- tai ympäristötaiteet. Reittiehdotuksissa tulee olla mukana useampi kohde, joissa on tarjolla vierailijoille myös maksutonta sisältöä ”Aistien syksy Saimaalla” -teemalla.

AIKA: Reittipilotoinnit tulee toteuttaa lokakuun 2023 aikana. Reittipilotoinnissa tulee olla mukana vähintään kaksi vierailtavaa kohdetta.

Reittipilotointi voi olla esimerkiksi:​

- osallistavaa toimintaa luontokohteissa

- paikalliskulttuuria ja -ruokaa esiin tuovaa sisältöä (myös tuotteiden maistatus ja esittely mahdollista)

- elämyksellinen ruokailu kulttuurikohteessa

- ruokaa ja taidetta yhdistäviä sisältöjä eri kohteissa (performanssi, taideteos)

Tavoitteena on löytää yksi pilotoitava reitti kuhunkin maakuntaan. Yhden reittipilotoinnin kokonaiskustannus on 3000 euroa.​ Hyödynnämme Kulttuuritupsahdusten hankintamallia, joita on ollut käytössä Kulttuurin unelmavuositoiminnassa Mikkelissä ja Joensuussa.

Valinnoissa arvioidaan sisällön soveltuvuutta, kiinnostavuutta, toteutuksen edellytyksiä, olemassa olevia referenssejä sekä toteuttajan ammattimaisuutta. Valinnan ehtona on sen maksuttomuus kävijälle/kokijalle ja terveysturvallisuuden huomioiminen. Saimaa European Region of Gastronomy Management Project vastaa hakemuksien käsittelystä ja valinnoista.

Valittujen sisältöjen käytännön toteutukset suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä. Toteuttajien vastuulla on valmistella tarvittavat materiaalit viestintää ja markkinointia varten. Taste Saimaa -reittipilotointien haku etsii toteutettavia ostopalveluita, kyseessä ei ole työsuhteinen toimeksianto. Valittu toteuttaja laskuttaa 3000 euroa + alv sisältöjen toteutuksesta ja kyseinen summa sisältää kaikki toteutuksen kulut, esimerkiksi majoitus- ja matkakulut, raaka-aineet, tarvittavat vakuutukset ja luvat sekä tarvittavan kaluston ja toteuttajat.

HAKUAIKA: 20.9. – 6.10.2023
Valinta tehdään 9.10.2023.

HAKUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET:

Hankeasiantuntija Anu-Anette Varho, p. +358 40 673 7507

Taste Saimaa -reittipilotointien kilpailutus

Katuosoite, postinumero ja –toimipaikka.
Kerro omasta osaamisestasi ja kuvaile aiempia toteuttamiasi sisältöjä. Tarvittaessa oltava todennettavissa.
Markkinointia varten.
Päivämäärä(t)? Miten pitkästä sisällöstä on kyse?
Kirjoita lyhyt tiivistelmä sisällöstä eli keskeiset toimenpiteet, tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja vaikutukset. Reittipilotoinnissa tulee olla vähintään kaksi kohdetta mukana. Kuvaile kohteita ja yhteistyökumppaneita.
Kuvaa, miten sisältö tuo esiin alueen kulttuuria ja perinteitä tai paikallisia raaka-aineita ja osaamista? Luoko uusia yhteistyömalleja? Onko sillä muita tavoitteita? Mikä on uutta tai erilaista?
Nimeä tahot, joihin toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat. Kohderyhmä voi koostua luonnollisista henkilöistä ja/tai organisaatioista. Nimeä myös mahdolliset tahot, jotka hyötyvät toteutuksesta välillisesti tai joiden toimintaan toteutus vaikuttaa. Arvioi osallistuvien henkilöiden lukumäärä.
Kuvaa toimenpiteet mahdollisimman konkreettisesti: kuka tekee, missä, kenen kanssa ja milloin. Mainitse myös yhteistyötahot ja yhteistyön muodot. Miten terveysturvallisuus otetaan huomioon?
Erityisesti esitysten arvioinnissa videot ovat tärkeitä.