Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla

Muutosmatkailun keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa muutosta aiheuttava tai jopa elämää muuttava kokemus tai elämys, jolla on pysyvä vaikutus henkilön ajatteluun, elämäntapaan ja jopa elämänlaatuun. Käytännössä kokemus tai elämys voi opettaa matkailijaa.

Matkoilta voidaan hakea tietoisesti muutosta, ja tietyntyyppiset matkat ja palvelut ovatkin sellaisia, jotka keskittyvät erityisesti muutoksen mahdollistamiseen tai itsensä kehittämiseen. Matkailun tuomat muutokset eivät kuitenkaan välttämättä ole tarkoitushakuisia eli matkoille ei aina lähdetä muuttumaan tietoisesti. Matkoilla tapahtuneet asiat ja elämykset saattavat kuitenkin laukaista ihmisessä muutosprosessin.


Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä
-mitkä tekijät mahdollistavat asiakkaan muutosmatkailuelämyksen syntymisen,
-miten yritykset ymmärtävät muutosmatkailupalveluita, niiden liiketoiminnallista potentiaalia ja
-miten yritykset pystyvät kehittämään muutosmatkailupalveluja.


Tuloksia ja tietoa muutosmatkailun tärkeydestä jaetaan yrityksille, matkailukehittäjille ja tiedekentälle kotimaassa ja kansainvälisesti muun muassa tutkimusartikkeleiden, blogien, työpajojen ja erilaisten seminaari- ja konferenssiesitysten muodossa. Hanketta tekevät yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto.

Osa hanketta rahoittavista ja mukana olevista yrityksistä sijaitsee Saimaan alueella. Konkreettisia esimerkkejä muutosmatkailuelämyksistä ruokaan liittyen ovat maatilamatkailuyritykset sekä erilaiset kokkauskurssit tai vaikkapa villiyrttiretket.

< Kaikki hankkeet

Hankeorganisaatio

LAB-ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö

Kati Varis, kati.varis@lab.fi

Rahoittajat

Business Finland ja 17 matkailualan yritystä.

Hankkeen kesto

1.3.2023 - 31.12.2024

Verkkosivut >

< Kaikki hankkeet

Tilaa uutiskirje

Haluatko pysyä kartalla Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden rakentamisessa? Tilaa uutiskirjeemme!