Kysymyksiä ja vastauksia European Region of Gastronomy -hankkeeseen liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia European Region of Gastronomy -hankkeeseen liittyen

Mitä tarkoitetaan European Region of Gastronomy -tittelillä ja miten alue voi sen saada?

Saimaan alue (Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala) on hakenut European Region of Gastronomy -statusta vuonna 2022.
Status myönnettiin Saimaan alueelle lokakuussa 2022 ja julkistettiin tammikuussa 2023.

ERG-statusta hallinnoi ja sen myöntää IGCAT-järjestö (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism). Lisätietoa statuksesta

Tammikuussa 2022 julkaistussa Saimaa ERG -hakukirjassa esitellään alueen tavoitteet ja toimenpiteet sekä pääteema ”Pöytä rajojen yli”.

Saimaa ERG-hakukirja, joka on toimitettu IGCAT-järjestölle, on virallinen dokumentti. Sen tultua hyväksytyksi, hakija sitoutuu toteuttamaan sitä. Tämän lisäksi IGCAT-raati on arvioinut Saimaan alueen soveltuvuuden hakijaksi vierailullaan kesällä 2022, ja todennut, että Saimaan alue täyttää ICGAT-järjestön vaatimukset European Region of Gastronomy -alueesta.

ERG-verkostossa on 19 aluetta ja 14 eri maata Euroopassa.

ERG-yhteistyö oli toimenpiteenä mukana jo koko Itä-Suomen yhteisessä Euroopan kulttuuripääkaupunkihaun sisällössä (Saimaa-ilmiön hakukirjassa s. 51). Tämä on myös virallinen asiakirja, joka on hankkeella tuotettu ja sieltä ERG-työ on saanut alkunsa. Linkki hakukirjaan: https://www.saimaailmio2026.fi/hakukirja

Mikä on European Region of Gastronomy -tittelin taustalla oleva IGCAT-järjestö?

Toimijana IGCAT on alansa kansainvälinen verkosto ja järjestö, joka arvioi ja valmentaa ERG-tunnustuksen hakijoita ja myöntää ERG-tittelin vuodeksi yhdelle alueelle Euroopassa kerrallaan. Se on asiantuntijoiden verkosto, joka on perustettu vuonna 2012 ja ensimmäiset ERG-tunnustukset se on myöntänyt vuodesta 2016 lähtien. 

 • 2016 Minho, Portugal & Catalonia, Spain
 • 2017 Aarhus, Denmark & East Lombardy, Italy & Riga, Gauja Region, Latvia
 • 2018 North Brabant, the Netherlands & Galway, Ireland
 • 2019 South Aegean, Greece & Sibiu, Romania 
 • 2020-2021 Kuopio, Finland
 • 2021 Slovenia 
 • 2021-2022 Coimbra Region , Portugal 
 • 2022 Trondheim-Trøndelag, Norway  & Menorca, Spain
 • 2023 Hauts-de-France
 • 2024 Saimaa Region 
 • 2025 Sicily, Italy (candidate)
 • 2026 Gozo, Malta (candidate)
 • 2027 Attica, Greece (candidate)

Järjestön hallituksessa ja yhteistyössä on jäseniä ympäri maailmaa.

IGCATilla on käytössään skaalattu maksujärjestelmä, jossa on Unescon määrittämät asteikot jäsenmaksuille. Maksua vastaan ERG-alue saa järjestöltä tittelin käyttöoikeuden ja viestinnällisen näkyvyyden lisäksi tukea ja valmennusta toimintaansa, koulutusta, testattuja matkailukonsepteja ja mahdollisuudet osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. ERG-alueen edustajilla on paikka IGCATin neuvottelukunnassa (Advisory Forum).


Lisätietoja: https://igcat.org/


Mitä Saimaan alue maksaa IGCAT-järjestölle juhlavuoden toteuttamisesta?

ERG-statuksen hyödyntäminen on maksullista.

Viiden vuoden aikana maksamme IGCAT-järjestölle yhteensä 70 000 euroa. Summa jakaantuu kolmen maakunnan (Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala) kesken, viidelle toimintavuodelle. Muut ERG-juhlavuoden ympärillä olevat hankeperheen hankkeet eivät maksa mitään IGCAT-järjestölle. Hankkeet tukevat alueellista kehittämistä ja yhteisiä tavoitteitamme. Hankkeet on esitelty verkkosivuillamme: https://www.tastesaimaa.fi/hankkeet

Mitä on tehty ERG-valmisteluhankkeessa vuosina 2022-23?

Nyt käynnissä olevan Saimaa European Region of Gastronomy Management -hankkeen tavoitteena on saada toimijoita yhteen ja saada aikaan riittävä rahoitus kansainvälistyvään ruoka- ja kulttuurimatkailuun Saimaan alueella vuosina 2022-2025. Eri toimijat voivat hakea rahoitusta omaan paikalliseen toimintaansa mm. EU:n rakennerahastoista oman maakuntansa välittäjäorganisaatiolta. Tätä tuetaan ERG-hankkeessa vahvistamalla Saimaan alueen matkailu- ja ruokatoimijoiden verkostoa ja yhteistyötä. Myös hankkeessa luotu Taste Saimaa -brändikäsikirja palvelee tätä tarkoitusta.

Valmisteluhankkeessa on myös toimittu aktiivisesti kansainvälisessä verkostossa, luotu uusia toimintamalleja alueelle (mm. Taste Saimaa Partner -malli), järjestetty tapahtumia ja työpajoja, toteutettu yhteisviestintää suunnitelman mukaisesti, lähdetty kehittämään yhteistä karttasovellusta sekä valmisteltu vuoden 2024 ohjelmakokonaisuutta. Hankkeen toimenpiteitä voi seurata mm. verkkosivujen Ajankohtaista -osiossa.

Valmisteluhankkeessa on rakennettu kaikkien toimijoiden yhteistä Taste Saimaa -brändiä, jonka kautta toteutetaan juhlavuoden viestintää ja markkinointia. Taste Saimaan kautta tehdään Saimaan aluetta tunnetuksi matkailijoille, omille asukkaille ja muille kohderyhmille kotimaassa ja kansainvälisesti.

Työtä edistetään Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakuntien laajalla ylimaakunnallisella yhteistyöllä. Mukana ovat myös Mikkelin, Savonlinnan, Lappeenrannan, Imatran, Joensuun ja Kiteen kaupungit, kaikkien maakuntien kauppakamarit, Lake Saimaa Ry, Visit-organisaatiot ja oppilaitokset.

Valmisteluhanke on käynnissä vuoden 2023 loppuun saakka.

Lisätietoja:
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen
Etelä-Savon maakuntaliitto
P. 050 500 2584

Tilaa uutiskirje

Haluatko pysyä kartalla Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden rakentamisessa? Tilaa uutiskirjeemme!