Maakunnalliset Saimaan gastronomiaa, kulttuuria ja matkailua tukevat hankkeet

Seuraavat hankkeet tukevat Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden tavoitteita itäisen Suomen elinvoimaisuuden, kulttuurin, gastronomian ja matkailun kehittämiseksi. 

Voiman merkit Etelä-Karjalassa

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten kilpailukykyä erityisesti elintarvike- ja ruokamatkailualan yritysten osalta ja löytää ratkaisuja sekä uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.

Lue lisää

SMEOrigin Interreg Europe

Hanke siirtää osaamista ja hyviä käytänteitä EU:n alueiden välillä liittyen elintarvikkeiden alkuperämerkintöjen hyödyntämiseen. Merkintöjen paremmalla hyödyntämisellä pyritään parantamaan alueellisten kehittämisstrategioiden vaikuttavuutta ja elintarvikesektorin painoarvoa aluekehittämisessä.

Lue lisää

BASCIL Kestäviä ruokamatkailun palveluratkaisuja lähiruoantuottajille

Lähiruoantuottajat tarvitsevat innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja ruokamatkailun palvelusuunnitteluun, joka vastaa kuluttajien erityistarpeisiin ja odotuksiin pandemian jälkeisellä aikakaudella.

Lue lisää

Lappeenrannan kulttuurin unelmavuosi 2024

Lappeenrannan kulttuurin unelmavuosi on kulttuurin monimuotoisuutta juhliva yhdessä tekemisen vuosi. Se nostaa esille paikallisia taiteentekijöitä ja kulttuuritoimijoita ja kannustaa kaupunkilaisia kulttuurin pariin. Teemavuosi vahvistaa kulttuuria elinkeinona ja luo pohjaa tapahtuma-alan kasvulle. Kulttuuri lisää hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Lue lisää

Paikallisten ruokatuliaisten tuotteistaminen

Hankkeessa tuetaan paikallisiin raaka-aineisiin, kulttuuriin ja tarinoihin pohjautuvien ruokamatkamuistojen tuotekehitystä Etelä-Savon ja Kymenlaakson harvaan asutulla maaseudulla.

Lue lisää

Lähiruokaretki

Hankkeen aikana muodostetaan erilaisista ruokaan liittyvistä palveluista matkailijoita kiinnostava kokonaisuus ja tuodaan Pohjoisen Saimaan aluetta paremmin esiin ruokamatkailukohteena. Yhteistyö ja verkostoituminen kuuluvat hankkeen tärkeimpiin tavoitteisiin - samalla lisätään alueen toimijoiden tunnettuutta sekä muiden toimijoiden että matkailijoiden keskuudessa.

Lue lisää

Ruokatuotteista boostia –kehittämisen välineitä mikro- ja pk-yrityksille

Hanke lisää ruoka- ja ravitsemispalvelualan yritysten osaamista oman palvelutarjontansa arviointiin, kehittämiskohteiden löytämiseen ja kehittämisprosessin toteuttamiseen.

Lue lisää

Työntekijöitä ja matkailijoita Pohjois-Karjalaan 2022-2023

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto kehittää hankkeessa alueen yritysten rekrytointiosaamista ja työnantajamielikuvaa tavoitteena saada maakuntaan osaavaa työvoimaa yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Lue lisää

Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla

Muutosmatkailun keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa muutosta aiheuttava tai jopa elämää muuttava kokemus tai elämys, jolla on pysyvä vaikutus henkilön ajatteluun, elämäntapaan ja jopa elämänlaatuun. Käytännössä kokemus tai elämys voi opettaa matkailijaa.

Lue lisää

D.O. Saimaa - 100% hyvää Saimaan seudulta

D.O. Saimaa on Suomen ensimmäinen, alueellinen alkuperä- ja laatumerkki. Merkin sloganissa mainittu hyvä tarkoittaa paitsi korkeaa laatua, myös positiivista vaikutusta ympäristöön, kulttuuriin, alueen elinvoimaisuuteen ja yhteiskuntaan. D.O. Saimaa -merkittyjä tuotteita tai raaka-aineita käyttävät kuluttajat, ravintolat ja jälleenmyyjät tietävät tekevänsä hyvän, eettisen ja vastuullisen valinnan. Saimaa lukeutuu Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin ja arvostetuimpiin brändeihin. D.O. Saimaa –merkki tuotteessa viestii niin kansainvälisille matkailijoille kuin paikallisille kuluttajillekin tuotteen olevan Saimaalta kotoisin, laadukas ja puhdas. D.O. Saimaa –tuottajat, jatkojalostajat ja jälleenmyyjät liputtavat paikallisen ja korkealaatuisen tuotannon puolesta.

Lue lisää

Visit Saimaa 2.5

Visit Saimaa 2.5 -hankkeen tavoite on nostaa Saimaa merkittäväksi kansainväliseksi matkailudestinaatioksi Helsingin ja Lapin rinnalle.

Lue lisää

Kulttuurin unelmavuosi 2023

Joensuun kulttuurin unelmavuoden päätavoitteet ovat kulttuurin vahvistaminen, kulttuuri-, taide ja tapahtuma-alan elinvoimaisuus sekä hyvinvoinnin lisääminen alueella.

Lue lisää

Saimaan matkailuun kilpailukykyä ja uudistumista kulinarististen elämysten ja verkostojen avulla (SAKU) -hanke

Hankkeessa kehitetään Saimaan alueen matkailuyrittäjien verkostoitumista, selviytymiskeinoja, toimintatapoja ja matkailupavelutarjontaa nykyisessä, heikentyneessä markkinahäiriötilanteessa.

Lue lisää

Saimaa Skill Share Lab -esiselvityshanke

Saimaa Skill Share Lab -esiselvityshankkeen tavoitteena on edesauttaa koronasta kärsineiden luovien alojen elpymistä ja luoda uusia ansaintamalleja.

Lue lisää

Creative Saimaa - Matkailun ja luovien alojen klusteri

Matkailun ja luovien alojen klusteri halutaan perustaa vahvistamaan yhteistyötä niillä aloilla, joita Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihanke ja European Region of Gastronomy -hanke ovat yhdistäneet Saimaan alueen yhteistyöhön.

Lue lisää

Ruokamaakunta Nyt! - 11 000 vuotta eteläkarjalaista gastronomiaa jatkuvassa kattauksessa

Hanke tähtää Etelä-Karjalan nostamiseen kiinnostavaksi ruokamatkailukohteeksi hyödyntämällä historiatietoa maakunnan ruokaperinteistä kivikaudelta nykyaikaan.

Lue lisää

Syyään ja saunotaan!

Hankkeella vahvistetaan yhteistä tarinaa tunnistamalla oman ruoka- ja kulttuuriperinnön erityispiirteet. Hankkeen aikana selvitetään paikallisten ruoka-, kulttuuri- ja matkailutoimijoiden uusia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia.

Lue lisää

Tilaa uutiskirje

Haluatko pysyä kartalla Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden rakentamisessa? Tilaa uutiskirjeemme!