Kontiolahden matkailuekosysteemin kansainvälistymishanke

Kontiolahden matkailuekosysteemin kansainvälistymishanke on toiminnassa 1.9.2023 - 31.12.2025. Hanke mahdollistaa merkittävän kansainvälisen kasvun sekä alueen matkailuyritysten kansainvälisen osaamisen lisääntymisen hankkeen toiminnan vaikutuksesta. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on panostaa merkittävästi resursseja hakijalle ja Kontiolahden kunnalle kokonaan uudelle toimintamallille: kansainvälisen matkailuekosysteemin kehittämiselle.

Hankkeen suorat, tuloksiksi johdettavat tavoitteet ovat seuraavat:

1. Edistetään Kontiolahden alueen yritysten ja matkailutoimijoiden kansainvälistymisosaamista ja kehitetään kv-matkailijaa kiinnostavia palveluita.

2. Alueen kansainvälisesti kiinnostavien kohteiden ja reitistöjen esilletuominen tietylle matkailijakohderyhmälle.

3. Tarinallistamiseen pohjautuvan toimijaverkoston kokoaminen ja yhteisten palvelutuotteiden rakentaminen myös yli kunta- ja maakuntarajojen koko Lakeland alueella. Hanke koostuu kolmesta työpaketista seuraavasti:

Työpaketti 1: Matkailuyritysten palvelutarjooman kehittäminen

Työpaketti 2: Kansainvälistyminen

Työpaketti 3: Verkostopilotit ja kokeilut

Pohjois-Karjalan alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman tavoitteista tämän hankkeen osalta tärkeimmät ovat seuraavat:

1. Yritysten kasvun edistäminen ja uusien työpaikkojen luominen

2. Olemassa olevan yritystoiminnan jatkuvuuden edistäminen

3. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen innovaatioilla

4. Uuden liiketoiminnan käynnistäminen osaamista vahvistamalla ja yrittäjävalmiuksia parantamalla

5. Turvetta korvaavien innovaatioiden, tuotteiden ja palvelujen sekä niihin liittyvän elinkeinotoiminnan edistäminen

Hanke sisältää kehittämistä ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, matkailutoimijoiden sekä muiden Pohjois-Karjalan alueen matkailuhankkeiden kanssa.

 

< Kaikki hankkeet

Hankeorganisaatio

Kontioloikka Oy

Yhteyshenkilö

Anne Mujunen, anne.mujunen@kontiolahti.fi

Rahoittajat

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, JTF-rahasto

Hankkeen kesto

1.9.2023 - 31.12.2025

Verkkosivut >

< Kaikki hankkeet

Tilaa uutiskirje

Haluatko pysyä kartalla Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden rakentamisessa? Tilaa uutiskirjeemme!