Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri

Matkailu- ja tapahtuma-ala on itäiselle Suomelle ja varsinkin Etelä-Karjalan seudulle tärkeä talouden ja kasvun veturi, joka tuo elinvoimaa ja hyvinvointia asukkailleen, varsinkin kun viime vuosien yhteiskunnalliset tapahtumat ja muutokset toimintakentässä ovat rajoittaneet perinteisten asiakkaiden määrää. Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemuksen ja sitä seuranneen European Region of Gastronomy – hankkeiden myötä, luovien alojen ja matkailun sekä muiden toimialojen ristiinpölytyksen merkitys on kasvanut. Vastaavasti on huomattu, kuinka paljon toimialoja ylittävän yhteistyön myötä voidaan lisätä kilpailukykyä ja tukea sekä Saimaa-ilmiön että ERG:n myötä syntyneitä unelmavuosia ja tavoitteita.Kasvun vahvistaminen edellyttääkin uusia avauksia ja kansainvälistymistä, joten kokous- ja tapahtumamatkailun vahvistaminen on yksi luonnollisia tavoitteita Etelä-Karjalan alueelle.

Hankkeen kohderyhmää ovat maakunnan tapahtumatoimijat ja maakunnan yritykset, joiden toiminta liittyy tai jota voisi laajentaa tapahtuma-alalle, kuten matkailupalvelujen tarjoajat, ravintolat, tekniikkaa tarjoavat yritykset, rakennus- ja siivouspalvelut. Hankkeen myötä tapahtumakentästä muodostuu merkittävä toimija maakunnan vetovoimaisuudelle. Hankkeen puitteissa myös kehitetään tapahtumakonsepteja, jotka lisäävät alueelle tulevia kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita. Hankkeessa hankitaan tietoa maakunnan tapahtumista, tapahtumien tärkeimmistä kehittämiskohteista ja kohderyhmistä kehittäen samalla selkeää vaikuttavuuden mittaria alueelle. Tämän tiedon pohjalta tehdään kokeiluja ja toimenpiteitä, joilla maakunnan vetovoimaisuutta kasvatetaan ja luodaan tulevaisuuteen suuntaavia ennusteita.

Hankkeen päätavoitteena on luoda tapahtumaklusterin konsepti maakuntaan, jolla synnytetään uutta liiketoimintaa seudun pk-yrityksiin ja helpotetaan uusien tapahtumien tekemistä alueella.

Hankkeen päätoteuttajana toimii LAB-ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana hankkeella on Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Hankkeen osatavoitteet ovat:

1: Mahdollistaa uudet avaukset ja kokeilut- Tapahtumakentän verkostojen yhteensovittamista pilotoidaan ERG 2024, Kulttuurin unelmavuodet sekä Lappeenrannan 375 – juhlavuosien yhteydessä ja jatketaan kehittämistä juhlavuosien jälkeen- Tehdä ketteriä kokeiluja tapahtumien markkinoimiseksi ja elämyksellistämiseksi (4 kpl)- Kehittää olemassa olevia tapahtumakonsepteja juhlavuosien yhteydessä ja niiden jälkeen (1-3 kpl)- Kasvattaa kehitettävien tapahtumien asiakasmääriä hankkeen toiminnan aikana- Kehittää yhteistyötä ja löytää maaperää kansainvälisen konferenssin tuomiseksi maakuntaan.

2: Maakunnallisten toimijoiden ristiinpölytys ja yhteistyön luominen alueellisesti ja kansainvälisesti- Yhdistää tapahtumatoimijoita maakunnan alueella yhden ”luukun” taakse: luovat alat, matkailu, tapahtumien alihankintaketjut yms.)- Rakennetaan valmius laajentaa klusteria myös yli maakuntarajojen- Tukea ja aktivoida tapahtumatoimijoiden alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä- Vahvistaa maakunnan imagoa laadukkaan ja monipuolisen tapahtumatarjonnan alueena

3: Tapahtumatoimijoiden osaamisen kasvattaminen ja tietokannan luominen- Lisätä tapahtumatoimijoiden substanssi- ja bisnesosaamista sekä varmuutta tapahtumien järjestämiseen- Järjestää koulutus- ja sparraustilaisuuksia verkostolle4: Mittarit, vaikuttavuus ja ennakointi- Kehittää ja varmistaa tapahtumien sosiaalinen, ekonominen ja ekologinen vastuullisuus- Luoda mittaristo tapahtumien vaikuttavuuden selvittämiseksi ja tulevaisuuden ennakoimiseksi- Kasvattaa alueen tapahtumien kävijä-/osallistujamääriä ja liikevaihtoa.

4: Mittarit, vaikuttavuus ja ennakointi- Kehittää ja varmistaa tapahtumien sosiaalinen, ekonominen ja ekologinen vastuullisuus. Luoda mittaristo tapahtumien vaikuttavuuden selvittämiseksi ja tulevaisuuden ennakoimiseksi. Kasvattaa alueen tapahtumien kävijä-/osallistujamääriä ja liikevaihtoa.

< Kaikki hankkeet

Hankeorganisaatio

LAB-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Yhteyshenkilö

Jarkko Kääriäinen, jarkko.kaariainen@lab.fi

Hankkeen kesto

1.3.2024 - 31.12.2026

< Kaikki hankkeet

Tilaa uutiskirje

Haluatko pysyä kartalla Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden rakentamisessa? Tilaa uutiskirjeemme!