Seikkaillen Saimaalle - matkailun kehittämis- ja investointihanke

Hankkeessa kehitetään Juvan matkailuliiketoiminnan toimintaympäristöä ja siihen liittyviä infrastruktuuripalveluita. Kehittäminen tapahtuu luonto- ja aktiviteettimatkailun, esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Hankkeen osakohteet ovat:
1) Saimaan Luonterin runkoreitin, Hiiden polut -retkeilyreitistön kehittäminen ja ulottaminen alueen kyläkeskuksiin, Siikakoskelle ja Koikkalaan.
2) Jukajärvellä sijaitsevien Haravaniemen laavun ja Aaronlaavun esteettömyystoimenpiteet sekä esteettömän luontopolun rakentaminen Heponiemeen, Juvan taajamakeskustan läheisyyteen.
3) Riemiön alueille rakennettavat monikäyttöreitit maastopyöräily- ja polkujuoksureiteiksi.
4) Saimaan Luonterin vesistömatkailun kehittäminen: painopistealueina Koikkalan satama-alueen kehittäminen retkisatamaksi ja retkeilykeskus-monitoimitilan rakentaminen Siikakoskelle.


Kehittyvä matkailun toimintaympäristö avaa uusia mahdollisuuksia matkailualan yritystoiminnan laajentamiselle ja monipuolistamiselle sekä vahvistaa yritysten kilpailukykyä. Monipuolistuvien palveluiden myötä melko tuntemattoman Saimaan Luonterin alueen virkistyskäyttö lisääntyy ja järvialueen tunnettuus kasvaa. Hankkeessa tuotettavat, esteettömät rakenteet tuovat luontoelämykset tarjolle myös liikuntarajoitteisille.

< Kaikki hankkeet

Hankeorganisaatio

Juvan kunta

Yhteyshenkilö

Rauli Koistinen, rauli.koistinen@juva.fi

Rahoittajat

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (71,25 %), rahoittajana toimii Etelä-Savon maakuntaliitto. Juvan kunnan rahoitusosuus 28,75 %.

Hankkeen kesto

1.1.2024 - 31.12.2025

Verkkosivut >

< Kaikki hankkeet

Tilaa uutiskirje

Haluatko pysyä kartalla Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden rakentamisessa? Tilaa uutiskirjeemme!