Voiman merkit Etelä-Karjalassa

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten kilpailukykyä erityisesti elintarvike- ja ruokamatkailualan yritysten osalta ja löytää ratkaisuja sekä uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.

Tavoitteena on vahvistaa yritysten ja yrittäjien digitaalista osaamista ja että yritykset hyödyntävät paremmin digitalisaatiota mm. markkinoinnissa, yhteismarkkinoinnissa ja verkostojen luomisessa. Hankkeen toimenpiteiden avulla edistetään pk-yritysten kestävää kehitystä ja liiketaloudellisesti kannattavaa toimintaa. Tavoitteena on lisätä yrittäjien, kuluttajien ja matkailijoiden tietämystä ruokamatkailuun liittyvistä merkeistä sekä aktivoida yrityksiä hyödyntämään merkkejä oman liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämisessä. Hankkeen avulla autetaan pk-yrityksiä löytämään ratkaisuja ongelmiin ja tunnistaa kehittämiskohteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi energiankäyttöön, digitalisaatioon, kustannusrakenteisiin, kassakriisiin, kilpailukyvyn vahvistamiseen, uusien markkinoiden ja jakelukanavien etsimiseen, tuotteiden ja palvelujen laadun parantamiseen, yrittäjien väliseen yhteistyöhön.

Tässä hankkeessa merkit toimivat työkaluina ruokamatkailun kehittämisessä sekä markkinoinnin ja myynnin tukena. Merkit ovat kannustin yrityksille kehittää omien tuotteiden laatua ja profiloitumista esimerkiksi paikallisuuteen. Erilaiset tuotteiden alkuperää osoittavat merkit helpottavat esimerkiksi matkailijoita paikallisten tuotteiden valinnassa. Saimaan alueella on jo käytössä mm. seuraavia merkkejä: D.O. Saimaa, Karelia a la Carte, Saimaa Geopark Geofood, EU:n Nimisuoja (kansainvälinen), Sertifioitu Artesaaniruoka (valtakun-nallinen). European Region of Gastronomy Saimaa – hankkeen kanssa on jo tehty ja tehdään edelleen yhteistyötä ja tämä ”Voiman Merkit” hanke tukee Saimaa ERG kokonaisuuden toteutusta.

< Kaikki hankkeet

Hankeorganisaatio

ProAgria Etelä-Suomi ry

Yhteyshenkilö

Tuula Repo, tuula.repo@proagria.fi

Rahoittajat

Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan kunnat, ProAgria Etelä-Suomi ry

Hankkeen kesto

1.10.2022 - 31.8.2023

Verkkosivut >

< Kaikki hankkeet

Tilaa uutiskirje

Haluatko pysyä kartalla Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden rakentamisessa? Tilaa uutiskirjeemme!